عشق بی معشوق - دارم از دوریت میمیرم


عشق بی معشوق

....)()()()(javad*@;@*bala)()()()(....

دارم از دوریت میمیرم تا کنار من نسوزی

از دلم نمیری عمرم نفسامی که هنوزی

تو رو محض خیره هامون که نفس نفس خدا شد

از همون لحظه که رفتی روحم از تنم جدا شد.....

دوست دارم با دستهایم تنه ی درختی را که از کنارش میگذرم ،فشار دهم !

نه برای آنکه از وجودش اطمینان پیدا کنم !چرا که در آن تردیدی ندارم

بلکه برای آنکه از هستی خودم اطمینان بیابم !

نوشته شده توسط javad| |